Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc

Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc
Đời vui, sức khỏe, tết an khang Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc
Đời vui, sức khỏe, tết an khang