Anh đang là người giàu có nhất trần gian

Ánh hoàng hôn nhuôm ta tím mỗi chiều
Nghe sâu lắng đôi tim yêu run rẩy
Ôm em yêu vào lòng anh chợt thấy
Anh đang là người giàu có nhất trần gian Ánh hoàng hôn nhuôm ta tím mỗi chiều
Nghe sâu lắng đôi tim yêu run rẩy
Ôm em yêu vào lòng anh chợt thấy
Anh đang là người giàu có nhất trần gian