Xin hãy cầm lòng, đem kỉ niệm vùi chô

Nếu lỡ mai này tình phải chia hai
Đừng nhớ em khi anh bên người khác
Bản tình ca có làm anh day dứt
Xin hãy cầm lòng, đem kỉ niệm vùi chôn. Nếu lỡ mai này tình phải chia hai
Đừng nhớ em khi anh bên người khác
Bản tình ca có làm anh day dứt
Xin hãy cầm lòng, đem kỉ niệm vùi chôn.