Chỉ để yêu mà không muốn đắn đo

Vẫn kiêu căng có đôi khi ngạo nghễ
Chỉ để vùi những hoang hoải âu lo
Chỉ để yêu mà không muốn đắn đo
Càng không muốn làm người tình hư ảo Vẫn kiêu căng có đôi khi ngạo nghễ
Chỉ để vùi những hoang hoải âu lo
Chỉ để yêu mà không muốn đắn đo
Càng không muốn làm người tình hư ảo