Em là em - muôn đời em vẫn thế

Nỗi lòng em đâu cần anh phải tỏ
Chỉ cần anh hạnh phúc tươi vui
Can cớ chi mà úa rũ ngậm ngùi
Em là em - muôn đời em vẫn thế Nỗi lòng em đâu cần anh phải tỏ
Chỉ cần anh hạnh phúc tươi vui
Can cớ chi mà úa rũ ngậm ngùi
Em là em - muôn đời em vẫn thế