Nên anh à Tất cả chỉ là mơ

Phố chiều buồn mệt mỏi trái tim đau
Trôi lặng lẽ giọt mưa màu nước mắt
Vì em biết mất anh là sự thật
Nên anh à Tất cả chỉ là mơ Phố chiều buồn mệt mỏi trái tim đau
Trôi lặng lẽ giọt mưa màu nước mắt
Vì em biết mất anh là sự thật
Nên anh à Tất cả chỉ là mơ