Hai nửa cô đơn

Hai nửa cô đơn
Ghép tìm đông đúc...
Chật chội một lúc
Cũng tìm thấy nhau Hai nửa cô đơn
Ghép tìm đông đúc...
Chật chội một lúc
Cũng tìm thấy nhau