Em không muốn làm hạt mưa bay nhanh

Em không muốn làm hạt mưa bay nhanh
Tan trong gió trong mưa, trong lòng người vội vã
Bước chân anh vẫn quay đều muôn ngã
Riêng phía này ..... sao hối hả thế anh ? Em không muốn làm hạt mưa bay nhanh
Tan trong gió trong mưa, trong lòng người vội vã
Bước chân anh vẫn quay đều muôn ngã
Riêng phía này ..... sao hối hả thế anh ?