Để cho hai đứa đẹp đôi cau trầu

Sao anh cứ nhớ về em
Mong ngày tao ngộ trùng phùng
Để cho tình thắm một màu
Để em mặc áo cô dâu rạng ngời
Để môi ta thắm nụ cười
Để cho hai đứa đẹp đôi cau trầu Sao anh cứ nhớ về em
Mong ngày tao ngộ trùng phùng
Để cho tình thắm một màu
Để em mặc áo cô dâu rạng ngời
Để môi ta thắm nụ cười
Để cho hai đứa đẹp đôi cau trầu