Em giờ đang ở nơi đâu ? Cho mây trời cũng một màu xám đen

Hôm nay chợt ngẩn ngơ buồn
Vần thơ lục bát cũng vương giọt sầu
Em giờ đang ở nơi đâu ?
Cho mây trời cũng một màu xám đen Hôm nay chợt ngẩn ngơ buồn
Vần thơ lục bát cũng vương giọt sầu
Em giờ đang ở nơi đâu ?
Cho mây trời cũng một màu xám đen