Ánh mắt ấy sao từng quá dịu dàng

Ánh mắt ấy sao từng quá dịu dàng
Vòng tay ấy sao nhẹ nhàng che chở
Đôi môi ấy từng thốt ngàn lời nhớ Ánh mắt ấy sao từng quá dịu dàng
Vòng tay ấy sao nhẹ nhàng che chở
Đôi môi ấy từng thốt ngàn lời nhớ