Đơn giản là đc yêu cậu bằng cả trái tim

Hạnh phúc của tớ :
Đơn giản là đc yêu cậu bằng cả trái tim
Được nghe giọng của cậu, nhìn thấy cậu cười
Dù mình hay giận dỗi, nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc :) .
Vì tớ đã chọn cậu thì sẽ chẳng bao giờ hối hận cả Hạnh phúc của tớ :
Đơn giản là đc yêu cậu bằng cả trái tim
Được nghe giọng của cậu, nhìn thấy cậu cười
Dù mình hay giận dỗi, nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc :) .
Vì tớ đã chọn cậu thì sẽ chẳng bao giờ hối hận cả