Ghé thuyền anh, anh đưa về cập lại bến bình yên

Khi nào em vui...
Nhớ gửi lại cho anh một chút thôi, một chút thôi không cần tất cả
Để niềm vui qua rồi khi nghẹn lòng vội vã
Ghé thuyền anh, anh đưa về cập lại bến bình yên Khi nào em vui...
Nhớ gửi lại cho anh một chút thôi, một chút thôi không cần tất cả
Để niềm vui qua rồi khi nghẹn lòng vội vã
Ghé thuyền anh, anh đưa về cập lại bến bình yên