Khi nào buồn cứ đến với anh

Khi nào buồn cứ đến với anh
Cửa không đóng và lòng thì luôn đợi
Luôn có vòng tay ấm cho em xua nỗi buồn đang tới
Nhắc em nếu lạc đường trở lại lối xưa Khi nào buồn cứ đến với anh
Cửa không đóng và lòng thì luôn đợi
Luôn có vòng tay ấm cho em xua nỗi buồn đang tới
Nhắc em nếu lạc đường trở lại lối xưa