Có một người nhiều khi thấy đáng ghét kinh khủng

Có một người nhiều khi thấy đáng ghét kinh khủng
...nhưng xa nhau một tí là bản thân lại cảm thấy khùng khùng điên điên :) Có một người nhiều khi thấy đáng ghét kinh khủng
...nhưng xa nhau một tí là bản thân lại cảm thấy khùng khùng điên điên :)