Chỉ ước mơ cùng người yêu hạnh phúc

Em chẳng còn mơ ước chi nhiều
Chỉ ước mơ cùng người yêu hạnh phúc
Đời cũng như sông, lượn quanh nhiều khúc
Đến bây giờ, em vẫn cứ là em. Em chẳng còn mơ ước chi nhiều
Chỉ ước mơ cùng người yêu hạnh phúc
Đời cũng như sông, lượn quanh nhiều khúc
Đến bây giờ, em vẫn cứ là em.