Xin cầu chúc anh vui cùng ai nhé !

Em chẳng còn khao khát với đợi mong
Xin cầu chúc anh vui cùng ai nhé !
Em chẳng thể một mình ôm lặng lẽ
Khép đau buồn, đón nhận một tình yêu Em chẳng còn khao khát với đợi mong
Xin cầu chúc anh vui cùng ai nhé !
Em chẳng thể một mình ôm lặng lẽ
Khép đau buồn, đón nhận một tình yêu