Cuốn trôi đi niềm mơ ước của lòng

Biết làm sao quên được những hợp tan
Khi sóng tình đã dâng lên cuồn cuộn
Cũng là lúc đời làm cơn gió cuốn
Cuốn trôi đi niềm mơ ước của lòng Biết làm sao quên được những hợp tan
Khi sóng tình đã dâng lên cuồn cuộn
Cũng là lúc đời làm cơn gió cuốn
Cuốn trôi đi niềm mơ ước của lòng