download app

Anh buồn nhưng lại mong nhớ em

Trời chiều mây thả mưa rào nhẹ Nge lòng lạnh nhạt trống con tim Trời kia vô ý mưa em ướt Anh buồn nhưng lại mong nhớ em I LOVE YOU :)