Anh buồn nhưng lại mong nhớ em

Trời chiều mây thả mưa rào nhẹ
Nge lòng lạnh nhạt trống con tim
Trời kia vô ý mưa em ướt
Anh buồn nhưng lại mong nhớ em
I LOVE YOU :) Trời chiều mây thả mưa rào nhẹ
Nge lòng lạnh nhạt trống con tim
Trời kia vô ý mưa em ướt
Anh buồn nhưng lại mong nhớ em
I LOVE YOU :)