yêu ai cũng vậy yêu dùm anh đi

Con gái thời nay trông thật là yêu, yêu em từ phút gặp em lần đâu,
Vậy là anh đã gặp mai đôi ta là do duyên số. yêu ai cũng vậy yêu dùm anh đi… Con gái thời nay trông thật là yêu, yêu em từ phút gặp em lần đâu,
Vậy là anh đã gặp mai đôi ta là do duyên số. yêu ai cũng vậy yêu dùm anh đi…