Gật đầu đi, để anh đủ tư cách trở thành người được ở cạnh em

Gật đầu đi, để anh đủ tư cách trở thành người được ở cạnh em.
Để thôi những ngày chỉ biết nhìn em từ xa, thèm những quan tâm nhưng chỉ đành lẳng lặng. Gật đầu đi, để anh đủ tư cách trở thành người được ở cạnh em.
Để thôi những ngày chỉ biết nhìn em từ xa, thèm những quan tâm nhưng chỉ đành lẳng lặng.