Ngắm em mà chẳng dám tin mắt mình !

Em xưa đôi mắt đen huyền
Làn da em trắng môi viền trái tim
Hàng giờ anh cứ ngồi im
Ngắm em mà chẳng dám tin mắt mình ! Em xưa đôi mắt đen huyền
Làn da em trắng môi viền trái tim
Hàng giờ anh cứ ngồi im
Ngắm em mà chẳng dám tin mắt mình !