Anh muốn ôm em thật chặt

Yêu thương ơi… Anh muốn ôm em thật chặt để nghe trái tim chúng ta đập cùng một nhịp… mãi mãi Yêu thương ơi… Anh muốn ôm em thật chặt để nghe trái tim chúng ta đập cùng một nhịp… mãi mãi