không có gì là không thể

Trong mơ ước và trong tình yêu, không có gì là không thể. Trong mơ ước và trong tình yêu, không có gì là không thể.