Đồng hồ báo thức và em

Có 2 lí do tại sao anh thức dậy vào buổi sáng: Đồng hồ báo thức và em. Có 2 lí do tại sao anh thức dậy vào buổi sáng: Đồng hồ báo thức và em.