Ước gì giờ này anh ở bên em

Ước gì giờ này anh ở bên em, ôm em thật chặt thay vì nói câu này: “Chúc em ngủ ngon!” Ước gì giờ này anh ở bên em, ôm em thật chặt thay vì nói câu này: “Chúc em ngủ ngon!”