cho tới khi anh biết anh yêu em

Anh đã chẳng bao giờ biết đến sự sùng bái cho tới khi anh biết anh yêu em. Anh đã chẳng bao giờ biết đến sự sùng bái cho tới khi anh biết anh yêu em.