nụ hôn là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người

Em có biết không, nụ hôn là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người đấy! Em có biết không, nụ hôn là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người đấy!