có người tim đập sai nhịp vì nụ cười em

Đừng nhăn mặt như thế em à, vì em không biết có người tim đập sai nhịp vì nụ cười em Đừng nhăn mặt như thế em à, vì em không biết có người tim đập sai nhịp vì nụ cười em