cho anh viên thuốc giảm đau nhé!

Cưng à, nếu tình yêu có cảm giác như thế này, cho anh viên thuốc giảm đau nhé! Cưng à, nếu tình yêu có cảm giác như thế này, cho anh viên thuốc giảm đau nhé!