Này em, coi chừng đấy

Này em, coi chừng đấy, tình yêu thì mù quáng nhưng ông hàng xóm thì đâu có mù! Này em, coi chừng đấy, tình yêu thì mù quáng nhưng ông hàng xóm thì đâu có mù!