3 ngày anh yêu em

Vì kỷ niệm hôm qua, tình yêu hôm nay, và mơ ước ngày mai, anh yêu em Vì kỷ niệm hôm qua, tình yêu hôm nay, và mơ ước ngày mai, anh yêu em