Khi anh có em

Tình yêu với em đã khiến mỗi sáng anh thức dậy có ý nghĩa và đẹp hơn Tình yêu với em đã khiến mỗi sáng anh thức dậy có ý nghĩa và đẹp hơn