giấc mơ bên em

Nếu giấc mơ là cách duy nhất để ở bên em, anh sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nữa Nếu giấc mơ là cách duy nhất để ở bên em, anh sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nữa