Mãi cùng anh đi đến hết cuộc đời

Khi vắng em anh có thấy ngày bỗng dài lê thê
Có cảm thấy lòng cô đơn trống trải
Em có phải là người.... mà anh muốn giữ lại
Mãi cùng anh đi đến hết cuộc đời Khi vắng em anh có thấy ngày bỗng dài lê thê
Có cảm thấy lòng cô đơn trống trải
Em có phải là người.... mà anh muốn giữ lại
Mãi cùng anh đi đến hết cuộc đời