Anh có nhớ em không?

Anh có nhớ em không?
Khi mỗi sáng ban mai nhìn ánh nắng hồng
Khi thức giấc người đầu tiên anh nghĩ
Người con gái trong lòng không cần suy nghĩ
Là em? Anh có nhớ em không?
Khi mỗi sáng ban mai nhìn ánh nắng hồng
Khi thức giấc người đầu tiên anh nghĩ
Người con gái trong lòng không cần suy nghĩ
Là em?