download app

Anh có nhớ em không?

Anh có nhớ em không? Khi mỗi sáng ban mai nhìn ánh nắng hồng Khi thức giấc người đầu tiên anh nghĩ Người con gái trong lòng không cần suy nghĩ Là em?