Anh say đắm như lạc vào cổ tích

hương tóc em mới gội xỏa mê hồn
Anh say đắm như lạc vào cổ tích
Theo gió bay về mỗi đường phố, thôn quê ! hương tóc em mới gội xỏa mê hồn
Anh say đắm như lạc vào cổ tích
Theo gió bay về mỗi đường phố, thôn quê !