Từ khi gặp em tôi đã biết

Từ khi gặp em tôi đã biết
Đời tôi không thể sống thiếu em
Em ơi trái tim người lãng tử
Đã bị trói buộc bởi trái tim em
Từ khi gặp em tôi đã biết
Đời tôi không thể sống thiếu em
Em ơi trái tim người lãng tử
Đã bị trói buộc bởi trái tim em