download app

Hy vọng là em sẽ chẳng phải chờ lâu hơn nữa :)

Em chẳng biết bao giờ anh mới xuất hiện. Mà cũng có khi anh xuất hiện rồi, chỉ là mình chưa nhận ra nhau thôi, anh nhỉ?
Hy vọng là em sẽ chẳng phải chờ lâu hơn nữa :)
Em chẳng biết bao giờ anh mới xuất hiện. Mà cũng có khi anh xuất hiện rồi, chỉ là mình chưa nhận ra nhau thôi, anh nhỉ?
Hy vọng là em sẽ chẳng phải chờ lâu hơn nữa :)