Em nguyện mình là một đóa sen thơm

Em nguyện mình là một đóa sen thơm
Tỏa hương sắc bên đời anh bình dị
Coi bùn lầy như một cơn mộng mị
Sống an nhiên để anh khỏi lo phiền
Em nguyện mình là một đóa sen thơm
Tỏa hương sắc bên đời anh bình dị
Coi bùn lầy như một cơn mộng mị
Sống an nhiên để anh khỏi lo phiền