Em ngược đường ngược nắng, để yêu anh

Em ngược đường ngược nắng, để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về ... nông nổi
Lãng du đi, vô định cánh chim trời
Em ngược đường ngược nắng, để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về ... nông nổi
Lãng du đi, vô định cánh chim trời