Em xa anh mấy bận

Em xa anh mấy bận
Không gửi được nụ cười
Không gửi lên bờ môi
Chút tình yêu thắm đỏ
Em xa anh mấy bận
Không gửi được nụ cười
Không gửi lên bờ môi
Chút tình yêu thắm đỏ