Em là hoa thắm ngát hương

Em là hoa thắm ngát hương
Từ trong bùn đất... vấn vương tình người
Thanh tao trong nắng rạng ngời
Tương tư để lại Nụ cười... Hoa Sen.
Em là hoa thắm ngát hương
Từ trong bùn đất... vấn vương tình người
Thanh tao trong nắng rạng ngời
Tương tư để lại Nụ cười... Hoa Sen.