Anh à..!Đến khi nào bồ công anh bay không cần gió

Anh à..!Đến khi nào bồ công anh bay không cần gió...
Thì khi đó em sẽ hạnh phúc mà không cần anh...!!!
Anh à..!Đến khi nào bồ công anh bay không cần gió...
Thì khi đó em sẽ hạnh phúc mà không cần anh...!!!