Nếu 1 ngày em hỏi anh

If one day, you ask me
( Nếu 1 ngày em hỏi anh )
Do you love life or love me?
( Anh yêu cuộc sống hay yêu em )
I answer you "I love life!"
( Anh sẽ trả lời anh yêu cuộc sống )
You go, but you don't know!
( Khi em quay đi, em không biết rằng )
You're my life!
( Em là cuộc sống của anh )
If one day, you ask me
( Nếu 1 ngày em hỏi anh )
Do you love life or love me?
( Anh yêu cuộc sống hay yêu em )
I answer you "I love life!"
( Anh sẽ trả lời anh yêu cuộc sống )
You go, but you don't know!
( Khi em quay đi, em không biết rằng )
You're my life!
( Em là cuộc sống của anh )