<'),(" ) ( 'º(' ) ••( ,,)v)(v(,)\ •••|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|\ ☆ /★ 。 • 。•/。ღ / 。☆ ☆。 ★ I |☺V3 U.☆ Hôn trộm anh à? ☺+☺=♥ Đồ ngốc kia anh yêu em nhiều lắm. Chúc em luôn Vui Vẻ và Hạnh Phúc bên anh mãi " />


Hôn trộm anh à?

( "><'),(" )
( 'º(' )
••( ,,)v)(v(,)\
•••|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|\
☆ /★ 。 • 。•/。ღ / 。☆ ☆。 ★ I |☺V3 U.☆ Hôn trộm anh à?
☺+☺=♥ Đồ ngốc kia anh yêu em nhiều lắm.
Chúc em luôn Vui Vẻ và Hạnh Phúc bên anh mãi
( "><'),(" )
( 'º(' )
••( ,,)v)(v(,)\
•••|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|\
☆ /★ 。 • 。•/。ღ / 。☆ ☆。 ★ I |☺V3 U.☆ Hôn trộm anh à?
☺+☺=♥ Đồ ngốc kia anh yêu em nhiều lắm.
Chúc em luôn Vui Vẻ và Hạnh Phúc bên anh mãi