Một tin nhắn hay một cú điện thoại không mẩt nhiều thời gian

Một tin nhắn hay một cú điện thoại không mẩt nhiều thời gian hay tiền bạc. Hãy đừng làm cho người phụ nữ của mình buồn. Em sẽ đi làm lại tóc, thay đổi những gì có thể thay đổi để khi nhìn em, anh sẽ không bắt gặp lại một con bé ngốc xít, yêu anh say đắm như trước...
Một tin nhắn hay một cú điện thoại không mẩt nhiều thời gian hay tiền bạc. Hãy đừng làm cho người phụ nữ của mình buồn. Em sẽ đi làm lại tóc, thay đổi những gì có thể thay đổi để khi nhìn em, anh sẽ không bắt gặp lại một con bé ngốc xít, yêu anh say đắm như trước...