Anh đã trao cho em cả một trái tim yêu thương rạo rực

Anh đã trao cho em cả một trái tim yêu thương rạo rực, nồng cháy đây này. Em có đang nghe thấy trong gió, hoa thì thầm rằng anh yêu em.
Anh đã trao cho em cả một trái tim yêu thương rạo rực, nồng cháy đây này. Em có đang nghe thấy trong gió, hoa thì thầm rằng anh yêu em.