tình yêu anh dành cho em luôn nồng nàn

tình yêu anh dành cho em luôn nồng nàn, rạo rực mãi không nguôi. Hãy về bên anh nha em.
tình yêu anh dành cho em luôn nồng nàn, rạo rực mãi không nguôi. Hãy về bên anh nha em.