mong cuộc sống của em sẽ tràn ngập màu hồng

mong cuộc sống của em sẽ tràn ngập màu hồng như tình yêu mà anh đã dành cho em nồng nàn, chân thành.
mong cuộc sống của em sẽ tràn ngập màu hồng như tình yêu mà anh đã dành cho em nồng nàn, chân thành.